​Intifadah Al-Aqsa: Kebangkitan Rakyat Palestin


Buku ini melihat kebangkitan besar di Palestin iaitu intifadah pada tahun 1987 dan 2000. Tumpuan diberikan pada Intifadah al-Aqsa, iaitu intifadah kedua pada tahun 2000 dan meneliti kesannya kepada proses damai Arab-Israel. Proses damai yang dirangka selepas Intifadah al-Aqsa masih berlanjutan sehingga kini. Perjanjian Oslo pula yang dirangka selepas intifadah pertama pada tahun 1987 terhenti dengan kebangkitan Intifadah al-Aqsa. Intifadah memberi kesan yang besar terhadap proses damai di Palestin dengan isu-isu utama yang menjadi perbalahan sejak sekian lama seperti penempatan Yahudi, hak untuk kembali, sempadan wilayah dan juga status Jerusalem.


Palestin mempunyai kedudukan yang istimewa dalam masyarakat Islam kerana kiblat pertama adalah Masjid al-Aqsa. Rakyat Palestin sudah lama menentang Israel khususnya selepas penubuhannya pada tahun 1948. Penentangan terhadap Israel turut melibatkan negara-negara Arab seperti Mesir, Jordan dan Syria. Konflik yang berlanjutan ini membawa kepada perbincangan dan pelan damai yang diusahakan oleh pelbagai pihak bagi mencapai keamanan di Palest

Post a Comment

Sembang Buku

© Lubuk Buku Malaysia. Design by Fearne.