Feudalisme Eropah Barat Zaman Pertengahan


Buku ini membincangkan satu konsep dan amalan politik dalam sejarah yang telah mempengaruhi bukan sahaja perkembangan Eropah bahkan seluruh dunia. Buku ini dibincangkan secara ringkas dan mudah serta amat sesuai dibaca seluruh masyarakat yang ingin memahami tentang konsep feudalisme secara lebih mendalam dan perkembangannya di Eropah Barat.

Post a Comment

Sembang Buku

© Lubuk Buku Malaysia. Design by Fearne.